UKR
Пошук

Проекти

Щорічний Благодійний Ярмарок Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва
Освітній проект "Молочні джерела. Імунний захист з перших днів"
Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"
Декада PR в Україні: віхи зрілості
Бeзпека врожаю - здоров`я людини
Lady Speed Stick прямує в Україну
Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї
Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна
Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана
 
The Romyr report
ПроектиВсеукраїнське турне Камерного хору "Київ" 

Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"

 

Спонсорська пiдтримка культурної подiї нацiонального масштабу

Висвiтлення в ЗМI

Ситуацiя

iз набуттям Україною статусу незалежної держави почала вiдроджуватися i хорова культура, яка повертала країнi традицiї народної пiснi та духовного пiснеспiву. Протягом 90-х рокiв українська хорова музика набуває все бiльшої популярностi у закордонного слухача, однак дуже рiдко можна почути виступити хорових колективiв на нацiональнiй сценi. У 1998 роцi у заслуженого дiяча мистецтв України та диригента Камерного хору Київ Миколи Гобдича виникає iдея провести перше всеукраїнське турне та надати можливiсть саме українському слухачу почути найкращi зразки класичної та сучасної хорової музики. Пройшло майже п'ять рокiв перед тим, як ця iдея втiлилася в життя.

Romyr & Associates завжди пiдтримувала український хоровий спiв. Спiвпраця Romyr & Associates i Камерного хору Київ почалася ще у 1996 роцi, коли спiльними зусиллями був органiзований фестиваль хорової музики "В обiймах золотоверхого Києва". З того часу  агенцiя Romyr & Associates не тiльки записала декiлька альбомiв у виконаннi цього хорового колективу, але i вважала своїм особистим завданням пiдтримувати та сприяти розвитку культури українського хорового спiву. Компанiя Robert Bosch Ltd, лiдер у галузi виробництва електроiнструментiв, електричного, автомобiльного та промислового обладнання, з корпоративною полiтикою, спрямованою на пiдтримку культурних подiй,  висловила своє бажання виступили у якостi спонсора всеукраїнського турне. 

Стратегiя

Жоден професiйний хоровий колектив не проводив турне класичної духовної хорової музики всеукраїнського масштабу. До набуття Україною незалежностi, радянська влада не пiдтримувала поширення духовної хорової музики в Українi. З таким iсторичним минулим, новинний характер подiї був закладений уже у самiй iдеї. Нашим завданням було висвiтлити цю новину у ЗМi, охоплюючи основнi завдання проекту: популяризацiя класичної української музики, пропагування iдеї благодiйної пiдтримки професiйних музичних колективiв, розповсюдження рiдкiсних музичних партитур, зiбраних Камерним хором Київ.

Близько 1000 афiш з програмою турне та логотипами спонсорiв було розклеєно у мiстах проведення концертiв. Бiльш детальну iнформацiю про спонсорiв турне можна було знайти в концертних програмках, якi розповсюджувались пiд час концерту. По завершеннi кожного концерту та у своїх iнтерв'ю диригент хору висловлював подяку спонсорам турне за пiдтримку.

Для забезпечення висвiтлення в ЗМi ми працювали iз газетами, журналами, радiо, телевiзiйними програмами мiсцевого та нацiонального рiвнiв, якi регулярно висвiтлюють подiї культурного життя країни. Для кожного концерту був пiдготовлений прес-релiз з iнформацiєю про турне та його органiзаторiв. З метою оптимiзацiї роботи iз представниками ЗМi на мiсцях, представник агенцiї Romyr & Associates подорожував разом iз хором. Пiд час концертiв велася професiйна фотозйомка, i журналiсти мали можливiсть отримати фотографiї з концертiв разом iз додатковими матерiалами. У кожному мiстi особливу увагу придiляли запрошенню представникiв мiсцевої влади та регiональних представникiв спонсорiв турне. Київський офiс забезпечував постiйну пiдтримку та координацiю комунiкацiй мiж органiзаторами концерту, представниками мiсцевих адмiнiстрацiй, спонсорами, хористами. Монiторинг висвiтлення подiї у ЗМi проводився як дистанцiйно, так i безпосередньо.

Подiя

Протягом чотирьох мiсяцiв Камерний хор Київ дарував красу української хорової музики своїм колегам, друзям i всiм прихильникам хорового спiву з 29 мiст України. Луганськ став першим мiстом, з якого турне розпочало свою довгоочiкувану "музичну" подорож.  Все було попереду: репетицiї, концерти, оплески, iнтерв', запрошення... Шанувальники радо зустрiчали хористiв, частих гостей закордоном, але вперше - учасникiв всеукраїнського турне. Серед вiдвiдувачiв концертiв були, в основному, люди середнього вiку, але нас приємно порадував той факт, що було достатньо багато молодi. Загалом, пiд час проведення турне концертнi зали вiдвiдали близько 14 000 осiб, загальна глядацька та читацька аудиторiя перевищила 1 000 000 людей.

В День народження Камерного хору Київ, 4 грудня 2003 року, на сценi Нацiональної Фiлармонiї України мiста Києва вiдбувся останнiй, 29-й концерт хору в рамках всеукраїнського турне. В Колонному залi iм. Лисенка Нацiональної Фiлармонiї не було жодного вiльного мiсця, а зi сцени 29-й раз, але з особливим пiднесенням, звучали урочистi твори класикiв української музики, яскравий контраст яким створювали легкi та веселi народнi пiснi в класичних обробках Артемiя Веделя, Юрiя Алжнєва та iн. Виступ спонсорiв та органiзаторiв турне по закiнченнi останнього концерту став фiнальним акордом цього успiшного проекту. 

Результат

Масштаб проведення подiї не завжди є запорукою бажаного результату, тому, навiть в органiзацiї масштабних проектiв, не може бути неважливих деталей. Всеукраїнське турне 2003 року не стало винятком. Пiд час органiзацiї та проведення турне не було дрiбниць − кожна репетицiя, кожна розмова iз журналiстом, кожен телефонний дзвiнок  − все було важливим для загального успiху проекту. Регiональний аналiз iнформацiйних повiдомлень про турне показав особливо високий рiвень висвiтлення подiї у всiх регiонах України, а надто − у пiвнiчнiй та схiднiй її частинах. Результатом нашої роботи було близько тридцяти друкованих статей у пресi, 5 виходiв на радiо та - особливе наше досягнення - 26 виходiв на телебаченнi, загальний ефiрний час яких перевищує 2 години. Змiст всiх повiдомлень в ЗМi мав виключно позитивний характер. Серед вiдвiдувачiв аудиторiї концертiв були представники мiських адмiнiстрацiй обласних центрiв України, культурнi дiячi, шанувальники хорової музики, професiйнi музиканти та пiдприємцi, що дає надiю на те, що перше всеукраїнське турне хорового колективу - це тiльки початок.