UKR
Пошук

Проекти

Щорічний Благодійний Ярмарок Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва
Освітній проект "Молочні джерела. Імунний захист з перших днів"
Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"
Декада PR в Україні: віхи зрілості
Бeзпека врожаю - здоров`я людини
Lady Speed Stick прямує в Україну
Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї
Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна
Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана
 
The Romyr report
ПроектиLady Speed Stick прямує в Україну 

Lady Speed Stick прямує в Україну

 
Висвiтлення в ЗМI

Ситуацiя

Київське представництво компанiї Colgate-Palmolive звернулося до Romyr & Associates iз проханням пiдтримати вихiд на український ринок першого дезодоранту-антиперспiранту Lady Speed Stick. Ранiше Colgate-Palmolive уклала контракт iз вiдомою українською актрисою Ольгою Сумською, яка стала "обличчям" нового продукту. Одночасно компанiя погодилася спонсорувати повторний показ популярного телевiзiйного серiалу "Роксолана", в якому знялася Сумська.  Цей крок дозволив використати зростаючу популярнiсть Сумської для просування нового продукту. Romyr & Associates працював плiч-о-плiч iз рекламним агенством компанiї Colgate-Palmolive над розробкою цiлiсної маркетингової кампанiї, покликаної проiнформувати українських споживачiв про новий продукт, паралельно змiцнюючи репутацiю клiєнта на українському ринку.

Стратегiя

Використавши зростаючу популярнiсть Сумської серед українських жiнок, Romyr наголосив на тому, що вперше українську зiрку було запрошено рекламувати мiжнародний продукт. Телевiзiйний образ Сумської - Роксолана, українська дiвчина, яку продали у гарем турецького султана, але яка згодом стала його дружиною i впливовим полiтиком - вдало вiдповiдав iмiджу Lady Speed Stick i його слогану- "Шарм упевненої в собi жiнки". Сумська/Роксолана була  справдi iдеальним стрижнем нашої кампанiї.

Аби пiдсилити сприйняття Colgate-Palmolive як вiдповiдального корпоративного громадянина, Romyr запропонував клiєнтовi виступити з iнiцiативою створити консорцiум транснацiональних корпорацiй, якi спонсоруватимуть виробництво продовження серiалу "Роксолана".

Зосередивши зусилля на окремих цiльових групах мас-медiа, ми працювали з жiночими журналами, щоденних газетах, а також постiйно  з iнформацiйними агенствами,  дiловою пресою, радiо та телебаченням. Лейтмотивом кампанiї був шарм i почуття свята - саме такi враження, згiдно з нашим задумом, повиннi були залишитися пiсля запуску Lady Speed Stick..

Подiя

 Ми "запустили" Lady Speed Stick пiд час святкової презентацiї для преси. "Гвiздком" програми була поява Ольги Сумської у ролi Роксолани - навiть оформлення зали у "турецькому" стилi нагадувало популярний серiал. Сумська, генеральний менеджер українського представництва Colgate-Palmolive Кевiн Гасс i режисер телесерiалу Борис Небiєрiдзе вiдповiли на питання бiльш як 40-ка присутнiх журналiстiв пiд час бiльш офiцiйної прес-конференцiї, пiсля якої усiх запросили на фуршет iз турецькими стравами.

Результат

Запуск торгової марки Lady Speed Stick запам'ятався як справжнє свято. Незважаючи на те, що українськi ЗМi часто ототожнюють iнформацiю про компанiї та їхнi продукти iз прихованою рекламою, бiльшiсть наших цiльових видань абсолютно безкоштовно опублiкували цiкавi новиннi матерiали по цю подiю. Висвiтлення запуску Lady Speed Stick перевищили нашi сподiвання i продемонстрували, що професiйний пiдхiд до PR допоможе уникати необхiдностi оплачувати статтi у пресi. Українськi ЗМi написали не лише про контракт Сумської iз нашим клiєнтом, а i про активнiсть Colgate-Palmolive у пiдтримцi української культури.  Кампанiя за участю вiдомої зiрки допомогла Lady Speed Stick розпочати свiй вихiд на український ринок зi справдi зоряної подiї.