UKR
Пошук

Проекти

Щорічний Благодійний Ярмарок Міжнародного Жіночого Клубу м. Києва
Освітній проект "Молочні джерела. Імунний захист з перших днів"
Всеукраїнське турне Камерного хору "Київ"
Декада PR в Україні: віхи зрілості
Бeзпека врожаю - здоров`я людини
Lady Speed Stick прямує в Україну
Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї
Корпоративнi облiгацiї Райффайзенбанк Україна
Вiтрильна регата на кубок Вадима Гетьмана
 
The Romyr report
ПроектиУкраїнське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї 

Українське Рiздво у Київськiй Фiлармонiї

 
Висвiтлення в ЗМI

Ситуацiя

Iз наближенням Рiздва 2000 року, декiлька наших провiдних клiєнтiв, у тому числi найбiльшi компанiї iз вiдомими брендами (JTI, Lucent Technologies, Shell) шукали справдi незабутню та оригiнальну iдею святкування Рiздва. На вiдмiну вiд класичного способу з розсиланням вiтальних карток та подарункiв, органiзацiя цiєї подiї вимагала виокремлення себе - надати  клiєнтам те, що створить атмосферу традицiйного українського Рiздва.

Стратегiя

Romyr розробив унiкальний пакет, який надав нашим клiєнтам можливiсть привiтати зi святом i одночасно пiдтримати культурний ренесанс. Ми запропонували клiєнтам спонсорувати перший запис Українських Рiздвяних колядок, що виконуються двома всесвiтньо вiдомими ансамблями: Нацiональним Симфонiчним Оркестром України i Камерним Хором "Київ". Серед обраних колядок були як традицiйно популярнi, так i менш вiдомi шедеври.

Обмежена кiлькiсть компакт-дискiв виконувала роль рiздвяних подарункiв та листiвок вiд компанiй-спонсорiв. Позаяк, для втiлення в життя цiєї iдеї, Romyr пiдготував подiю, яка сповiстила б про це досягнення в культурi та, супутно, збiльшила популярнiсть її спонсорiв. Ми органiзували ексклюзивний концерт в Київськiй Фiлармонiї для презентацiї широкому загалу нового компакт-диску. Ми зарезервували фiлармонiю та запросили окремих людей iз рiзних прошаркiв українського суспiльства, серед яких були  урядовцi,  лiдери полiтики та бiзнесу, журналiсти.

Подiя 

Запланований на 19 сiчня, останнiй день українських рiздвяних свят, концерт привернув увагу нетерплячих гостей, якi прибули ще до початку основних подiй цього вечора. Незважаючи на помiрнi зусилля, iнформацiя про цю подiю поширилась серед загалу. Представники мас-медiа та музикальна спiльнота були неабияк зацiкавленнi у тому, щоб потрапити на концерт i у них дiйсно на це були пiдстави. Хор та оркестр подарували заповненiй вщент залi незабутнiй вечiр.  Святковi мелодiї вразили аудиторiю i створили теплу та святкову атмосферу. Ще однiєю перевагою цiєї атмосфери був дух товариства серед присутнiх, якi мали змогу поспiлкуватися на вечiрцi "без краваток", що закiнчувала програму.     

Результат

Висвiтлення та схвальнi вiдгуки з боку мас-медiа, якi пiдкрiплювалися популярнiстю компакт-диску i концерту, стали яскравим свiдченняи успiху цього ексклюзивного спонсорського проекту.  Ця подiя створила прецедент для мiжнародних компанiй та iнвесторiв пiдтримувати традицiйну українську музику. Вiдмiнний культурний смак також  зiграв велику роль для спонсорiв, якi довели, що їх iнтереси в Українi йдуть набагато далi паперiв i рахункiв. Це здобуло схвальнi вiдгуки преси.

За допомогою iнвестицiй, спосори досягли три основних цiлi: вони привiтали своїх клiєнтiв i партнерiв унiкальним рiздвяним подарунком; зайняли позицiю корпоративних громадян, якi пiдтримують українську культуру; вони мали можливiсть досягти аудиторiї, яка їх цiкавила пiд час ексклюзивної подiї. За свою участь, спонсор та оганiзатор Romyr & Associates отримав схвальнi вiдгуки вiд музикантiв, журналiстiв, бiзнес-спiльноти та урядовцiв.